pellets

Houtpellets zijn kleine, cilindrische staafjes van gedroogd en geperst hout. Ze worden vaak gebruikt als brandstof in pelletkachels en -ketels en zijn een milieuvriendelijk alternatief voor andere brandstoffen zoals gas, olie en kolen. Houtpellets zijn gemaakt van resthout, zoals takken, twijgen en afval van de houtverwerkende industrie, dat wordt geperst tot kleine staafjes. Ze zijn eenvoudig op te slaan en te transporteren en hebben een hoge energiedichtheid, wat betekent dat ze een grote hoeveelheid energie leveren per gewichtseenheid.

Wat voor hout in de pellet?

Er wordt vaak resthout gebruikt om houtpellets te maken, zoals takken, twijgen en snoeihout van bomen die worden gekapt voor de houtindustrie. Dit resthout wordt vaak als afval beschouwd en het is een efficiënte manier om deze grondstof te benutten. Daarnaast wordt er ook vaak gehardhout, zoals eik, es, beuk en berken gebruikt. Dit zijn bomen die een lange groeitijd hebben en meer energie leveren per gewichtseenheid. Sommige fabrikanten gebruiken ook zachthoutsoorten zoals fijn en douglas, maar dit wordt minder vaak gebruikt aangezien deze soorten meestal minder energie bevatten.

Het is wel belangrijk om te weten dat er verschillende kwaliteit van houtpellets, en niet al de pellets zijn gemaakt van 100% hout afval. Sommige fabrikanten zullen bijvoorbeeld kleine hoeveelheden additieven of bindmiddelen toevoegen om de kwaliteit van de pellets te verbeteren, of om kosten te besparen. Dit kan invloed hebben op de efficiëntie en de verbrandingskwaliteit van de pellets.

pellets, houtpellets

kwaliteit en kenmerken van houtpellets

Er zijn een aantal factoren waarmee de kwaliteit van houtpellets kan worden bepaald. Hieronder zijn enkele belangrijke kwaliteitskenmerken die vaak worden gebruikt:

Het asgehalte

Het percentage as dat overblijft na verbranding is een indicatie van de reinheid van de pellets. Hogere asgehalten kunnen aangeven dat er onzuiverheden of andere materialen in de pellets zitten, wat kan leiden tot slechtere verbranding en een hoger slijtage van de verbrandingstoestellen.

Verbrandingswaarde

De hoeveelheid energie die wordt vrijgegeven in de pelletkachel bij verbranding van de pellets, uitgedrukt in MJ/kg.

Diameter van de houtpellets

Staafdiameter en staaflengte: deze zijn belangrijk voor de verbrandingstoestellen, hierdoor kan de toestellen beter gebruikt worden

De hoeveelheid krimp bij productie

Dit is de hoeveelheid inkrimping van de pellets tijdens het droogproces, wordt uitgedrukt als een percentage van de oorspronkelijke grootte. Lagere krimpgraad kan aangeven dat de pellets van hogere kwaliteit zijn, omdat deze minder neiging hebben om te breken tijdens transport en opslag.

Keurmerken

Er zijn ook internationale standaards zoals ENplus of DINplus, die kwaliteitsnormen opstellen voor houtpellets die zij goedkeuren. Deze standaards verzekeren de klant dat de pellets aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen en bieden dus meer zekerheid voor de klant.

Opslag

Houd er wel rekening mee dat zelfs pellets met een goede kwaliteit opgeslagen in slechte omstandigheden (te nat, te warm, te luchtdicht) kan leiden tot minder efficiënt verbranden of zelfs tot de pellets gaan rotten.

Hoeveel pellets nodig per stookseizoen?

Hoeveel houtpellets je nodig hebt voor een stookseizoen hangt af van een aantal factoren, zoals de grootte van je huis, de efficiëntie van je verwarmingssysteem en hoe vaak je het gebruikt.

Aantal manieren om te berekenen

Er zijn een aantal manieren waarop je een schatting kunt maken van hoeveel houtpellets je nodig zult hebben. Een van de gemakkelijkste manieren is om de verwarmingseis van je huis te berekenen. Dit is de hoeveelheid energie die nodig is om je huis op een comfortabele temperatuur te houden. De verwarmingseis wordt meestal uitgedrukt in kilowattuur (kWh) per vierkante meter per jaar.

Wat is de vraag van warmte?

Een andere manier is te kijken naar de vraag naar pellets van de kachel of ketel. De fabrikanten geeft vaak een indicatie hoeveel pellets er verbrand worden per uur of per dag. Hiermee kan je een schatting maken hoeveel je nodig zal hebben.

Schattingen omdat je afhankelijk bent van factoren

Houd er wel rekening mee dat deze schattingen alleen als richtlijn kunnen dienen, omdat de echte hoeveelheid die je nodig zult hebben afhankelijk zal zijn van de omstandigheden in je specifieke geval, zoals hoe efficiënt je huis geïsoleerd is, hoe vaak je de kachel of ketel gebruikt, en hoe koud het weer is tijdens de stookperiode. Het is daarom aan te raden om regelmatig de hoeveelheid pellets te controleren en bij te vullen, zodat je zeker weet dat je altijd voldoende brandstof hebt voor de rest van het stookseizoen.

Andere soorten pellets

Naast houtpellets, zijn er nog een aantal andere soorten pellets die op de markt verkrijgbaar zijn:

houtpellets

Dit zijn pellets die zijn gemaakt van andere biologische materialen dan hout, zoals mais, tarwe, suikerbieten, en zelfs restproducten uit de landbouw of industrie, zoals bijvoorbeeld koffiedik of geperste kippenmest.

Stropellets

Dit zijn pellets die zijn gemaakt van afvalstro, zoals reststro uit de landbouw of afvalstro van de papierindustrie.

Plantaardige

Dit zijn pellets die gemaakt zijn van plantaardige oliën, zoals zonnebloem- of sojaolie. Deze pellets zijn brandstof voor industriële verbrandingstoestellen of elektriciteitsproductie, maar niet voor huiselijk gebruik.

Papieren

Dit zijn pellets die zijn gemaakt van papierafval, zoals oud papier, karton of papierafval uit de industrie.

kwaliteit van soorten pelletproducten

Houd er wel rekening mee dat de kwaliteit en de prijs van de verschillende soorten pellets kunnen variëren en dat sommige soorten specifiek geschikt zijn voor bepaalde toepassingen of verbrandingstoestellen. Bij twijfel is het verstandig om te controleren of de gekozen pellets geschikt zijn voor het specifieke toepassing of het verbrandingstoestel.

Door admin