pellet kachel

Het belangrijkste verschil tussen hardhout en naaldhout betreft de soorten bomen waarvan ze afkomstig zijn, en dit heeft op zijn beurt invloed op een aantal eigenschappen van het hout zelf, evenals op de houtpellets die ervan gemaakt worden.

 1. Soorten bomen:
  • Hardhout: Dit type hout is afkomstig van loofbomen, oftewel bomen met bladeren. Deze bomen hebben een trager groeiproces en het hout is over het algemeen dichter en harder. Voorbeelden van hardhoutbomen zijn eiken, beuken en esdoorns.
  • Naaldhout: Naaldhout is afkomstig van naaldbomen of coniferen, welke naalden in plaats van bladeren hebben en kegels dragen. Deze bomen groeien over het algemeen sneller en het hout is lichter en minder dicht. Voorbeelden van naaldhoutbomen zijn sparren, dennen en ceders.
 2. Eigenschappen van het hout:
  • Dichtheid en hardheid: Hardhout is over het algemeen dichter en harder dan naaldhout. Dit betekent dat hardhoutpellets meestal een hogere energiedichtheid hebben en dus meer warmte produceren bij verbranding.
  • Harsgehalte: Naaldhout bevat meestal meer hars dan hardhout. Dit kan van invloed zijn op de verbrandingseigenschappen van de pellets; naaldhoutpellets kunnen bijvoorbeeld een hoger warmtegehalte hebben en mogelijk meer creosoot (een teerachtige substantie) produceren.
 3. Houtpellets:
  • Energie-inhoud: Pellets gemaakt van hardhout hebben doorgaans een hogere energiedichtheid en leveren meer warmte per kilogram. Naaldhoutpellets hebben echter vaak een hoger harsgehalte, wat ook kan bijdragen aan een hoger warmtegehalte bij verbranding.
  • Asinhoud: Hardhoutpellets produceren over het algemeen minder as dan naaldhoutpellets. Dit betekent dat er minder restafval overblijft na verbranding en het schoonmaken van de kachel of ketel eenvoudiger is.
  • Prijs: Omdat naaldbomen sneller groeien en vaak overvloediger aanwezig zijn, zijn naaldhoutpellets vaak goedkoper dan hardhoutpellets.

Het is belangrijk op te merken dat de kwaliteit van hout pellets niet alleen wordt beïnvloed door het type hout dat wordt gebruikt, maar ook door het productieproces en de opslag van de pellets. Goed geproduceerde en opgeslagen pellets, ongeacht of ze van hardhout of naaldhout zijn gemaakt, kunnen uitstekende prestaties leveren in termen van warmte opwekking en as productie.

Door admin