subsidie pelletkachel 2020

Subsidie pelletkachel 2020 bestaat het nog?

De subsidie op pelletkachels in 2020 dat is iets waar vele mensen zich over buigen. Helaas is de subsidie op de pelletkachel in 2020 niet meer van toepassing, dit wil niet zeggen dat de overheid heeft besloten om te stoppen omdat het niet goed was maar omdat het doel was bereikt. De pelletkachel zoals de overheid (minister Wiebes) zegt is nog steeds de sleutel om duurzaam en co neutraal te stoken.

De overheid geen tegenstander van de pelletkachel

Dat de regeling is afgeschaft, betekent niet dat het kabinet nu een tegenstander is van pelletkachels. Deze toestellen leiden nog steeds tot duurzame warmte en die is nodig om de energievoorziening te verduurzamen, aldus de minister.
De pelletkachel is nog steeds de bron voor duurzame warmte en stoken vrij van elke energie maatschappij of accijnzen.

Is er dan helemaal geen subsidie meer op pelletkachels te verkrijgen in 2020?

Nee als subsidie is het niet meer mogelijk maar er zijn wel andere mogelijkheden zoals de regeling die Dielle pelletkachels in het leven heeft geroepen. Deze regeling houd in dat u €500,- minder betaald voor de Dielle pelletkachel maar wel moet voldoen aan een aantal eisen. Zo moet hij binnen een bepaalde tijd geïnstalleerd zijn en afgeregeld door de installateur. pelletkachel subsidie 2020

Wat betreft de reactie van de overheid over de subsidie op pelletkachels

De subsidieregeling is volgens minister Wiebes niet mislukt. Met de subsidieregeling ISDE is in totaal 100 miljoen euro verstrekt voor de aanschaf van ruim 60.000 pelletkachels en 11.000 pelletketels, blijkt uit cijfers van subsidieverstrekker RVO.   assortiment bekijken? kijk hier
pelletkachel subsidie 2020

Pelletkachel subsidie stopt

De pelletkachel subsidie stopt, de grootste reden van het stoppen van deze subsidie is kortweg omdat er niet fatsoenlijk aan de regelgeving gehouden kan worden en hiermee overlast wordt gecreëerd.

Welke subsidie kan ik nog tot eind 2019 aanvragen?

De pelletkachels waren ingedeeld in drie verschillende categorieën en elke categorie had zo zijn eigen bedrag wat aangevraagd kan worden.

Subsidie op pelletkachels die convectie of stralingswarmte geven

De pelletkachels die convectie of stralingswarmte geven kunnen een subsidie genieten van €500,- tot eind 2019 Deze toestellen worden eigenlijk het meeste aangevraagd daar het makkelijk en snelle warmte is voor één ruimte.

Subsidie op pelletkachels met cv aansluit mogelijkheden

De pelletkachel cv welke u dus uw volledige woning kan laten verwarmen genieten een subsidie tot eind 2019 van €1400,- de installatie is iets uitgebreider maar hierdoor is het wel mogelijk om uw gehele woning te verwarmen en zelfs tapwater voor het douchen te genereren.

Subsidie op de pelletketel die enkel bedoeld is voor de centrale verwarming en tapwater zonder zicht op het vuur

Een pelletketel is kwa uiterlijk niks meer dan een vierkante bak, van binnen is het belangrijk want daar zit het hart die uw woning gaat verwarmen. De ketels worden aangesloten op een buffervat en voorziet uw volledige woning van warmte en tapwater. de pelletketel geniet een subsidie tot einde 2019 van €1250,-

Wat was het probleem met installaties van pelletkachels en overlast?

Veel pelletkachels werden op een foutieve manier aangesloten en bijvoorbeeld met een rookkanaal op de gevel aangesloten, dit is iets wat verboden is en ook nooit heeft gemogen. De overheid heeft nu de Nen regelgeving aangepast met duidelijkere informatie zodat er geen twijfel meer mogelijk is over hoe u de pelletkachel aangesloten moet hebben. Helaas is het gevolg wel omdat er teveel foutief geinstaleerd werd met alle gevolgen van dien zoals overlast en zelfs branden dat de subsidie van de pelletkachels gestopt wordt. Een juist geinstalleerde pelletkachel is nagenoeg reukloos en zal geen overlast of grove uitstoot geven. een foutief geinstalleerde pelletkachel zal dit wel doen. Ziet u een pelletkachel die op straatniveau uitblaast kunt u dit melden bij uw gemeente of brandweer Nederland.
Als u nog een pelletkachel met subsidie wilt aanschaffen wacht dan niet te lang en kom langs in de showroom van Pelletkachels.nl in Raalte

subsidie pelletkachel 2018

De subsidie pelletkachel in 2018 veranderd en zal vanaf 1 januari 2018 een aantal nieuwe regels erbij hebben.

Welke regels zijn erbij gekomen voor subsidie

Om subsidie op de pelletkachel te krijgen is het verplicht het toestel te laten installaren door een erkend installateur van het betreffende merk en dient deze ook zijn kvk en naam op te geven op de factuur. Het rookgaskanaal mag niet op de gevel worden gemonteerd maar dient tot boven de nok te worden uitgemond. Door de installateur zijn naam en kvk op te geven verbind de installateur zich ook aan de veiligheid en werking van zijn installatie dus is hij verantwoordelijk voor wat hij heeft achtergelaten. Er is een grote kans dat er controle wordt uitgevoerd, dit zal steekproef gewijs plaatsvinden. Let erop dat u een stookverbod kunt krijgen als u niet aan de voorwaarden voldoet en ook een verzekering zal niks uitkeren als de afvoer op de gevel uitmond of op onjuiste wijze is geïnstalleerd. Dielle round glass ronde pelletkachel

subsidie pelletkachel bedrag in 2018

Het totale vermogen wat als subsidie kan worden uitgekeerd in 2018 is 100 miljoen. Dit ligt per toestel verschillend in welke hoeveelheid de gebruiken kan ontvangen. Convectie lucht pelletkachels krijgen een subsidie van minimaal €500,- en boven de 10 kw meer. De pelletkachel cv welke u in de woning plaatst krijgt een subsidie van €1400,- De pelletketel welke u in een technische ruimte plaatst geniet een subsidie van €2500,- De regels zijn ingegaan op 1 januari en u heeft voor de aanvraag 6 maanden de tijd.

Ecolabel voor pelletkachels

Wist u dat ook een pelletkachel nu een Ecolabel moet dragen? Dielle heeft al haar toestellen op hoog niveau en de Maestrale zelfs op het allerhoogste niveau!

Uitstoot pelletkachels en subsidie

De uitstoot van een pelletkachel is stukken lager als die van een houtkachel maar ook de co waarde ligt lager. Met gas stoot u meer co uit waardoor de overheid Nederland graag overzet naar biomassa om het co uitstoot niveau te verlagen. De uitstoot van een pelletkachel kan enkel behaald worden als deze op een juiste wijze is gemonteerd dus via het dak en niet op de gevel. Wist u dat een Dielle pelletkachel door de gepatenteerde bodemvoeder zelfs tot wel 57% minder uitstoot dan de traditionele pelletkachel.

Vragen over de pelletkachel subsidie in 2018

Heeft u vragen over de aanvraag voor subsidie of installatiewijze dan kunt u gerust contact met ons opnemen. wij helpen u graag verder met de juiste informatie en veiligheid u speelt immers letterlijk met vuur! Ook voor uitleg over de verschillende technieken en andere gegevens helpen wij u graag.   subsidie pelletkachel  
subsidie pelletkachel

stille pelletkachel

Wanneer is een pelletkachel echt stil?

Wij doen veel aan het geluidsniveau van onze pelletkachels zoals bijvoorbeeld een continu draaiende pelletaanvoer en ventilatoren welke centrifugaal zijn en hierdoor geen geluid produceren. Nu hebben we hier een extra techniek aan toegevoegd waardoor u zelfs de pellets niet meer hoort vallen. Door ons gepatenteerde systeem van de bodemvoeder met gepatenteerd transport systeem hoort u vrijwel niks meer! Wilt u dit met eigen ogen meemaken kijk dan bij uw dealer of groothandel naar de Dielle Round welke deze techniek toegepast heeft.

Andere voordelen van een stille pelletkachel

Op het moment dat een pelletkachel wordt uitgeschakeld moet deze koelen om de gehele brander schoon te blazen en de convectiemotor voluit aan gaat, het mooie van de Dielle pelletkachel is dat dit dus juist niet hoeft. Dit houd in dat bij het uitschakelen van het toestel de convectieventilator uitgaat en de brander het vuur gaat inpakken met asresten die op het vuur blijven liggen. tijdens de herstart zijn we dan ook geen ontsteking pen nodig van 300w scheelt u ook weer in energie! uiteraard zijn alle Dielle pelletkachels met subsidie van €500,- tot €2500 Dielle round staal Dielle round glass ronde pelletkachel
pelletketel

subsidie pelletketel 2017

de subsidie voor de pelletketel in 2017 is vastgesteld op minimaal €2500,- en zal per

Voor welke pelletketels geldt deze subsidie?

  • is bedoelt voor de productie van warmte
  • aan de norm NEN-EN 303-5 moet voldoen
  • een minimaal vermogen van 5kw tot max 500kw kan geven
  • een minimaal rendement geeft van 89% op nominaal vermogen
  • een uitstoot kent aan zwevende deeltjes (PM) die ten hoogste 38 mg/Nm³ in droog rookgas bij 6% zuurstof, een uitstoot van koolmonoxide  die ten hoogste 750 mg/Nm³ in droog rookgas bij 6% zuurstof en een uitstoot van stikstofoxiden (uitgedrukt als NO2) die ten hoogste 300 mg/Nm³ in droog rookgas bij 6% zuurstof bedraagt, vastgesteld door een geaccrediteerde instelling. Dit is een belangrijk deel waarin Dielle een voorkeur draagt daar deze de laagste uitstoot geeft door haar gepatenteerde bodemvoeder.

Staat de subsidie van de ketel ook weergegeven.

De subsidie staat in een lijst weergegeven maar kan soms niet helemaal up to date zijn, wilt u van ons weten welke code u moet gebruiken kunt u ons gerust een bericht toesturen.

De pelletketel van Dielle met subsidie

pelletkachel subsidie 2017

De pelletketel van Dielle is uitgevoerd met een aantal mooie opties Naast dat wij door onze gepatenteerde bodemvoeder al bijna geen onderhoud benodigd zijn kunnen we deze tijd nog langer maken door de aslade automatisch te laten legen via een schroef naar een grote asbak zodat u een zeer lange periode kunt stoken zonder bij het toestel te hoeven zijn. Ook is het mogelijk om de warmte wisselaar automatisch te laten reinigen zodat deze afzet ook naar de grotere as-trolly getransporteerd kan worden. Wilt u een nog langere extensie voor zorgeloos stoken kunnen wij ook voor u een automatisch voedingsysteem toevoegen waardoor er een grote bak voor pellets om een andere plek kan worden gezet of bij de pelletketel en de ketel deze pellets zelf aanzuigt.pelletketel

uitstoot en milieu

Waar de meeste pelletkachels toch redelijk wat fijnstof en co de lucht inblazen is de Dielle zeer laag in haar uitstoot. dit komt door de gepatenteerde bodemvoeder die gebruikt wordt. Ook is het mogelijk met de Dielle pelletketel om het vuur te bewaren voor een latere periode. Dit wordt als volgt uitgevoerd. De pellet toevoer stopt in de ketel en de rookgassnelheid gaat langzaam lager waardoor het as op het vuur blijft liggen. Hierdoor worden de gloeiende delen bewaard en kunt u zeer snel weer herstarten zonder afkoelperiode door puur de gloeiende delen weer te herstarten met lucht en verse pellets toe te voeren. Wilt u dit systeem zien kunt u altijd langskomen op afspraak in de fabrieksshowroom of via onze speciale cv dealers. Dielle pelletkachel cv    
TERUG NAAR BOVEN
Have no product in the cart!
0